Obory

Na naší škole vyučujeme následující elektro obory:

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - televizní a výpočetní technika

Zaměření oboru:

  • výroba a oprava elektronických zařízení
  • audiovizuální studiová technika
  • počítačové a síťové technologie
  • kamerové, zabezpečovací a přístupové systémy

Výuka:

Výuka probíhá v učebnách Střední školy, televizních studiích a odborných učebnách Odloučeného pracoviště. Studenti mají k dispozici tři televizní studia a několik digitálních střižen, kde mají možnost se podílet na výrobě pořadů pro kabelovou televizi města Vimperk. K dispozici je také zvukové studio, odkud je vysíláno WebRádio Epigon, jehož program tvoří právě studenti tohoto oboru.

Student v průběhu studia absolvuje povinné předměty, ve 3. a 4. ročníku se výuka rozšíří o povinně volitelné předměty Aplikovaná výpočetní technika a Elektronická zařízení, kterými se posílí příprava na zkoušku z volitelného předmětu maturitní zkoušky. V průběhu studia absolvuje odborné semináře Výroba počítačové reklamy a Počítačová grafika.

Studenti jsou po celou dobu studia systematicky připravováni po stránce odborné, což jim umožňuje po složení maturitní zkoušky okamžitě se uplatnit na trhu práce. Úspěšní žáci mohou po absolvování školy pokračovat ve studiu na většině vysokých a vyšších odborných škol.

Výuka je podporována spoluprácí s odbornými firmami v oblasti moderních technologií a trendů s využitím perspektivních  elektronických součástek.

Žákům nabízíme:

  • V 1. ročníku všeobecné zaměření s důrazem na základy elektrotechniky a výpočetní techniku.
  • Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena odborně.
  • Studenti mají k dispozici tři televizní studia, několik digitálních střižen a mají možnost se podílet na výrobě pořadů pro kabelovou televizi. K dispozici je také zvukové studio, odkud je vysíláno WebRádio Epigon, jehož program tvoří právě studenti tohoto oboru.

Absolvent získá:

  • Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  • Předpoklady pro samostatné podnikání v oboru.

Uplatnění absolventa:

Absolvent může vykonávat technickou činnost středního managementu v oblasti přípravy a kontroly výroby a jakosti výrobků. Uplatní se jako technolog, konstruktér, zkušební technik či obchodník. Zaměření na studiovou a TV techniku umožňuje uplatnění v regionálních TV a rozhlasových studiích.

 

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Žákům nabízíme:

V 1. ročníku všeobecné zaměření s důrazem na základy elektrotechniky

a výpočetní techniku.  

Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena odborně.

Studenti mají k dispozici tři televizní studia, několik digitálních střižen včetně nejnovější technologie HD, podílejí se na výrobě pořadů pro kabelovou televizi.

Obor se širokým základem a s možnou specializací ve třetím ročníku. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené

s výrobou, montáží, údržbou a opravami  elektronických výrobků

a zařízení z oblasti automatizace, měření a regulační techniky.

 

Absolvent získá:

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné  způsobilosti

v elektrotechnice.

 

Profil a uplatnění absolventa:

Cílem tříletého oboru je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní

a opravárenské práce na elektronických zařízení daného oboru.

Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti.

Příprava vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen

v praxi vykonávat komplexní činnosti spojené s montáží, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním a údržbou elektronických zařízení.

 

Absolvent umí:

Nainstalovat, uvést do provozu a opravit běžná  zařízení investiční, spotřební, kancelářské a výpočetní techniky.

Provést jednoduché elektromontážní práce na kabelových rozvodech.

Navrhnout komponenty zabezpečovacího systému objektu a provést elektromontážní práce.

Vyrobit jednoduchá elektronická zařízení a obvody podle technické dokumentace:

    - s analogovými součástkami

    - v oblasti číslicové techniky

    - elektronická zařízení řízená mikroprocesory

AUTOELEKTRIKÁŘ

Profil absolventa:

 

Teoretická a praktická příprava pro údržbu, seřizován a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel.

 

Absolvent bude odborníkem pro seřizování, opravy a údržbu elektronického

a elektrického příslušenství automobilů, autorádií, alarmů, zabezpečovacích a signalizačních zařízení.

 

Odborný výcvik vyučujeme v laboratořích vybavených diagnostickou technikou.

 

Žákům nabízíme:

Kvalitní studijní zázemí, včetně využití nejnovějších informačních technologií a moderních pomůcek.

Použití  moderních diagnostických zařízení a jejich praktické využití.

Kvalifikovaný pedagogický sbor, využívající současné poznatky oboru při výuce v odborných předmětech.

   

Absolvent získá:

Řidičské oprávnění skupiny A, B.

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné  způsobilosti

v elektrotechnice.

 

Absolvent oboru umí:

Ovládá ruční zpracování technických materiálů  včetně přípravy před zpracováním, používání měřících přístrojů elektronického

a mechanického charakteru.

Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje podle technické dokumentace.

Umí hledat závady vzniklé v provozu a po určité praxi je schopen nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel při zachování původních technických parametrů.

Měl by být schopen vést menší pracovní kolektiv, popř. menší živnostenskou provozovnu.

 

Uplatnění absolventa:

- uplatnění získá v opravnách

- v pneuservisech

- v automobilovém průmyslu

- v dopravě

- v servisech

- ve stanicích technické kontroly

 - měření emisí, atp.

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

 

Žákům nabízíme:

Vysokou kvalitu vzdělání v oblasti instalatérských a elektro praxi.

Kvalitní výukové prostředí.

Odbornou výuku vedenou zkušenými pedagogy.

Možnost získání praxe u renomovaných stavebních firem.

 

Absolvent získá:

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti

v elektrotechnice.

Osvědčení pro polyfůzní svařování plastů, svařování plamenem, řezání kyslíkem, pájení mědi na měkko a na tvrdo, pájení atmosférickým hořákem.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru  je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecnými odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských a elektrotechnických (provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení).

Orientuje se ve čtení stavební a projektové dokumentaci, v mechanických, technických a chemických vlastnostech stavebních materiálů, ve volbě technologického postupu, v přípravě a používání potřebného nářadí, náčiní, pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků.

 

Absolvent je připraven k výkonu činností v oblasti prací na rozvodech instalatérských a elektrotechnických zařízeních.

Může zastávat pozice technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků, elektromechaniků, apod.

Získá předpoklady pro samostatné podnikání v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov i v příbuzných oborech.